Lyrics

LYRICS

Imvana

Written by Vuyo Brown
Produced by Just Percy

Imvana eyophayo
Yahlatshelwa Thina
Imvana eyophayo
Yahlatshelwa Thina
Imvana eyophayo

Ngizobayini mdali weh
Ngizobayini phandle kwakho mdali weh
Ngizobayini
Ngizobayini phandle kwakho mdali weh

Weza emhlabeni
Insindiso umjongo wakhe
Wawufeza esiphambanweni
Died at the cross
There He left your burden
Oooooh
Wasifela thina
Oooooh
Wazesula izono zethu

Imvana eyophayo
Yahlatshelwa Thina
Imvana eyophayo
Yahlatshelwa Thina
Imvana eyophayo

Ngizobayini mdali weh
Ngizobayini phandle kwakho mdali weh
Ngizobayini
Ngizobayini phandle kwakho mdali weh

Uthi uyaxoka
Awunal’ uthando
Awuxoli
Njalo wena unomona

Wawungamtholaphi wena
Ongakuthanda wena unje nje nje
Wawuyomtholaphi
Ongakuthanda wena unje nje nje
Wawungamtholaphi wena
Ongakuthanda wena unje nje nje

Imvana heh eh
Imvana heh eh
Yahlatshelwa Thina

Ooh ooh

Song Brief :

A song about the lamb of God. The lamb that’s bleeding, pierced for us, for our sins. 

 

Emphasis on the innocence of the lamb and that He didn’t have to go through this. But He did. 

 

A song about introspection, (about working on your salvation with fear and trembling) , because where would you have ever found someone who could love you the way you are, just as you are. 

 

A song of gratitude for God’s love, enough to give His own son so we may live

LYRICS

Mayeh

Written by Vuyo Brown
Produced by Just Percy

Ngidiniwe
Ngifun’ ukubuya kuwe
Lapho engithandwa khona
Ngaphanda phandle
Konke
Kuyize uma ngingenawe

Okusalayo mina kuwe nganele
Ngixolele
Oh bengingazi
Ngilusana owa
Inhliziyo yami
Ayiyo eyami
Oh bengingazi ngilusana owa

Hamba nhliziyo yami
Buyel’ekhaya
Xola soka lami

Ngicel’ ungesule inhloni
Ngicel’ ungesule inhloni
Ngiyesaba khona ukubuyel’ ekhaya
Ngicel’ ungesule inhloni
Ngicel’ ungesule inhloni
Ngiyesaba khona ukubuyel’ ekhaya

Hamba nhliziyo yami
Buyel’ekhaya
Xola soka lami

Ndixolele bo Mayeh
Mayeh Mayeh Mayeh Maa
Ndixolele bo Mayeh
Mayeh Mayeh Mayeh Maa
Ndixolele bo Mayeh
Mayeh Mayeh Mayeh Maa
Ndixolele bo Mayeh
Mayeh Mayeh Mayeh
Ndixolele bo Mayeh
Mayeh Mayeh Mayeh Maa
Ndixolele bo Mayeh
Mayeh Mayeh Mayeh Maa

Song Brief:

Mayeh is a song of forgiveness, someone who wants to go back to the “first love”, back home. It’s Someone telling their heart to go back home, to it’s “first love” and asking the first love (personified) for forgiveness.

It’s a person who wants to go back to what they first felt, to what got lost along the way. A basic desire to rekindle a fire. I’m simply capturing a common occurance in any type of relationship as it progresses ; namely mine with God. I shaped it after Revelation 2 verse 4.

LYRICS

Thula Wazi

Written by Vuyo Brown, Lindelwe Sibanda
Composed by Vuyo Brown, Shekinah Ndlovu, Just Percy
Produced by Just Percy

Thula wazi
Nginguthixo

I am the Lord
That healeth thee

Noma kunzima
Ungalahli themba
Konke kuyolunga
Yisikhathi kuphela
‘Sebenza kanzima
Kodwa kwehlule, kuthule, komile
Amathuba abuya
Aphind’ aphunyuke, kuthule, komile

Ekukhanyeni ubona kumnyama
Awuboni luth’ubona umnyama
Ungakhathazeki

Umhlab’uyahlaba
Kodwa nginawo wonk’amaqhinga ngempilo yakho
Lind’ uthandaze
Ngizokwenza konke

Thula wazi
Nginguthixo

I am the Lord
That healeth thee

Ingaba uyabona
Konke kuyokwenzeka
Lanoma ungaboni
Wena themba Mina

Written by Vuyo Brown, Lindelwe Sibanda
Composed by Vuyo Brown, Shekinah Ndlovu, Just Percy
Produced by Just Percy

LYRICS

Areka

Written by Vuyo Brown
Produced by Just Percy

I’ve been walking on this road alone
I’ve been unfolding this life on my own
Didnt have nobody to run to
Didn’t have nobody to turn to
Till i met someone who spoke a few words that gave hope
He told me you’ve been alone for too long but you should know
Jesus loves you
He died for you
He’ll never leave you
He cares for you
So……..

Pinda muAreka tiende
Kune kuponeswa ikoko
Pinda muAreka tiende
Kune hupenyu utsva ikoko
(The concept is salvation. areka means ark. Noah’s ark is a symbol of salvation. “get in the ark let’s go, theres salvation there, get in the ark let’s go theres a new life there”)

Siya mutoro uyo tiende
Kune kuponeswa ikoko
Siya mutoro uyo tiende
Kune hupenyu utsva ikoko
(leave that burden let’s go, theres salvation there,,
leave that burden let’s go, theres a new life where we’re going)

Ndawana runyararo(I’ve found peace)
Ndawana tariro( ” ” hope)
Ndawana kugona weh( “” ability to succeed)
Ndawana rudo(” ” love)
Ndiro iro rudo I’ve been looking for
Ndiro iro rudo I’ve been longing for

Pinda muAreka tiende
Kune kuponeswa ikoko
Pinda muAreka tiende
Kune hupenyu utsva ikoko

(Higher)
Iam going
(Higher)
Ndirikuenda
(Higher)
I am going
(Higher)
My life is changing
(Higher)
Iam going higher
(Pinda muAreka tiende Higher)
Ndirimwana wedenga
(Pinda muAreka tiende Higher)
Ndinobudirira chete
(Pinda muAreka tiende Higher)
Ndava mwana wedenga
(Pinda muAreka tiende Higher)
Ndinobudirira chete
(Pinda muAreka tiende Higher)
Hupenyu wangu washandurwa
(Pinda muAreka tiende Higher)
Ndirikuenda kudenga
(Pinda muAreka tiende Higher)
Handidzokere shure
(Pinda muAreka tiende Higher)
Ndirikuenda kudenga
(Pinda muAreka tiende Higher)
I am going
(Higher)
Ayewa Ayewa Ndirimwana wedenga
(Higher)
Ayewa Ayewa Ayewa Ndirimwana wenyasha ini ooh

(The idea here is ” I’m a child of God now so my life has changed. I am going higher in every aspect of my life. It’s also a play on one day going to heaven)

LYRICS

Runyararo

Written by Vuyo Brown
Produced by Just Percy

I have peace
I have joy
At your right hand are pleasures forevermore
Moyo wangu unerufaro
Rufaro rwangu rurikwamuri

Runyararo ndinarwo
Muhuvepo wenyu ndinarwo
Runyararo ndinarwo
Kana ndinemi ndinarwo

I have peace
I have joy
At your right hand are pleasures forevermore
Moyo wangu unerufaro
Rufaro rwangu rurikwamuri

Imi munonzwa zvichemo zvangu
Marwadzo angu
Zvishuwo zvangu
Ndinotarisira iko
Iko kwamuri

Runyararo ndinarwo
Muhuvepo wenyu ndinarwo
Runyararo ndinarwo
Kana ndinemi ndinarwo

Gara munashe uve nerunyararo
Uve nerunyararo
Uve nerunyararo

Iva nerunyararo

LYRICS

Daidzai Jesu ft Carlos Jiri

Written by Vuyo Brown, Carlos Jiri
Produced by Just Percy

Ngubani yena onjengaye
Ongalinganiswa naye
Umkhul’ uyesabeka
Uphahlaza izitha zonke
Yena wavuka kwabafileyo
Ikakaramba yezulu umanqoba
Umkhul’ uyesabeka

Daidzai Jesu imi
Daidzai Jesu imi
Daidzai Jesu imi
Daidzai Jesu imi
Daidzai Jesu imi
Daidzai Jesu imi
Daidzai Jesu imi
Daidzai Jesu imi
Anoterera

Ndafamba ndaona
Vanhu vakasiyana
Vanekwakawanda kunobva rubatsiro rwavo
Ndafamba ndaona
Vanhu vakasiyana
Vanekwakawanda kunobva rubatsiro rwavo
Wona musiki
Ndiye aneminduro
Tsvaga musiki
Ndiye anonzwa zvichemo
Pindura ishe zvamunoita mazuva ose
Vana vako samaSimba
Dai ndiripi ini pamusipo pakutonga
Hameno hama yangu tsvaga mwari ndiye mukuru

Daidzai Jesu imi
Daidzai Jesu imi
Daidzai Jesu imi
Daidzai Jesu imi
Daidzai Jesu imi
Daidzai Jesu imi
Daidzai Jesu imi
Daidzai Jesu imi
Anoterera
Akatendeka
Anoterera
Akatendeka

Anoterera
Anoterera
Anoterera
Anoterera
Anoterera
Anonzwa minamato yevakarurama
(Anoterera)
Chigara munamato
(Anoterera)
Anonzwa zvichemo iye mwari
(Anoterera)
Chigara munamato
(Anoterera)
Mwari akatendeka kukurwira iwe
(Anoterera)
Chingowhanda mumapapiro
(Anoterera)
Anotambanudza ruwoko rwake wokutora wokuyisa kudenga
Iye mwari iye
(Anoterera)

Daidzai
Daidzai
Daidzai

Daidzai
Daidzai
Daidzai
Daidzai
Daidzai (Yeah)

Daidzai
Daidzai

Daidzai
Daidzai

Daidzai
Daidzai
Daidzai (Yeah)

LYRICS

Ngingowakho

Written by Vuyo Brown
Composed by Just Percy

Ngiyakuthanda Thixo wami
Ngiyakuthanda Moy’ oyingcwele
Ngifuna wena
Ngidinga wena
Thath’ uqobo lwami
Yon’ impilo yami
Ngingowakho

Ngiyakuthanda Thixo wami
Ngiyakuthanda Moy’ oyingcwele
Ngifuna wena
Ngidinga wena
Thath’ uqobo lwami
Yon’ impilo yami
Ngingowakho

Mina ngingowakho
(Ngingowakho)
Ngingowakho
(Ngingowakho)
Ngingowakho
(Ngingowakho)
(Ngingowakho)
(Mina ngingowakho)

Mina ngingowakho
Ngingowakho
Oh, Ngingowakho
(Ngingowakho)
Ngingowakho
(Ngingowakho)
(Ngingowakho)
Mina ngingowakho
(Mina Ngingowakho)

Ngingowakho
Jesu ngingowakho
Ngingowakho
Jesu ngingowakho
(Ngingowakho)
Ngingowakho
Jesu ngingowakho
Ngingowakho
Jesu ngingowakho

Yon’ impilo yami ibunjwe nguwe
Ngiyazinikela kuwe

Ngingowakho
Jesu ngingowakho

Yon’ impilo yami iphethwe nguwe
Kuze kube naphakade

Ngingowakho
Jesu ngingowakho

Angesabi lutho ngoba wena uyangikhokhela

Ngingowakho
Jesu ngingowakho

Ngingowakho (Ngingowakho)
Ngingowakho
Jesu Ngingowakho
Ngingowakho
Ngingowakho
Jesu Ngingowakho
Ngingowakho
Jesu Ngingowakho
Ngingowakho
Jesu Ngingowakho

You said I am yours
I belong to you
You are in me and am in You
Who else do I need Lord
Ngingowakho

Ngingo, ngingowakho

LYRICS

Tichatamba

Written by Vuyo Brown
Produced by Just Percy

Ndiye, Ndiye, Ndiye
Ndiye, Ndiye, Ndiye
Come and lift your praise to the heavens
Entering his gates with thanksgiving
Praise his holy name
Hallelujah

Come and lift your hands
Lift them on high
Make a joyful sound
Lift it on high
Praise his holy name
Hallelujah

Tichatamba tichamurumbidza
Iye Jesu ndiye ndiye woga
Tichatamba tichimurumbidza
Hakuna mumwe
Ndiye
Tichatamba tichamurumbidza
Iye Jesu ndiye ndiye woga
Tichatamba tichimurumbidza
Hakuna mumwe
Ndiye
(We shall dance and [as we] praise Jesus, He is the only one[worthy], there is no one else)

Come and lift your praise to the heavens
Entering his gates with thanksgiving
His presence fills this place, yes our God
Hallelujah

Clap your hands all ye people
Shout unto the Lord with songs of Joy
For the Lord the most high
Is worthy to be praised

Tichatamba tichamurumbidza
Iye Jesu ndiye ndiye woga
Tichatamba tichimurumbidza
Hakuna mumwe
Ndiye
Tichatamba tichamurumbidza
Iye Jesu ndiye ndiye woga
Tichatamba tichimurumbidza
Hakuna mumwe
Ndiye

Hallelujah
(Hallelujah)
Nguye yedwa
Hallelujah
(Hallelujah)
Nguye nguye
Hallelujah
(Hallelujah)
Nguye yedwa
(Nguye yedwa)
Hallelujah
(Hallelujah)
Nguye nguye
Ngatifare
(Hallelujah)
Ngatitambe tichiyimba ndiyewoga
(Nguye yedwa)
Hallelujah
Nguye nguye
Hallelujah
(Hallelujah)
Nguye yedwa
(Nguye yedwa
Nguye nguye

Tichatamba tichamurumbidza
Iye Jesu ndiye ndiye woga
Tichatamba tichimurumbidza
Hakuna mumwe
Ndiye
Tichatamba tichamurumbidza
Iye Jesu ndiye ndiye woga
Tichatamba tichimurumbidza
Hakuna mumwe
Ndiye

LYRICS

Ukholo Lwami

Arranged by Vuyo Brown
Produced by Just Percy

Modimo Aliteng
Hayo mathatha
Modimo Aliteng, Morena
Hayo mathatha

Hayo mathatha hayo
Hayo
Hayo
Hayo
Hayo mathatha hayo
Hayo
Hayo
Hayo mathatha

Modimo Aliteng, Morena
(Hayo mathatha)

Modimo Aliteng, wakirata
(Hayo mathatha)

Mathatha hayo
(Hayo)
(Hayo)
Hayo
(Hayo mathatha)

Hayo mathatha hayo
(Hayo)
(Hayo)
(Hayo mathatha)

Hayo mathatha hayo
(Hayo)
Hayo mathatha hayo
(Hayo mathatha)

Modimo Aliteng
(Hayo)
WaMorena Aliteng
(Hayo mathatha)
Modimo Aliteng
(Hayo)
Morena Aliteng
(Hayo mathatha)

Hayo mathatha hayo
(Hayo)
Hayo mathatha hayo
(Hayo)
Hayo mathatha hayo
(Hayo)
Hayo mathatha hayo
(Hayo mathatha)

Hayo mathatha hayo
(Hayo)
(Hayo)
(Hayo)
Hayo mathatha hayo
(Hayo)
Hayo mathatha hayo
(Hayo)
Modimo Aliteng
(Hayo)
(Hayo mathatha hayo)
(Hayo)
Morena Aliteng
Hayo mathatha hayo
(Hayo mathatha)

Ukholo lwami ngiyonyuka nalo
Ukholo lwami ngiyonyuka nalo
Ngilubambe ngesandla
Ngiyongena nalo
Ekhay’ezulwini
Ukholo lwami
Ukholo lwami
Ukholo lwami ngiyonyuka nalo
Ngilubambe ngesandla
Ngiyongena nalo
Ekhay’ezulwini

Modimo aliteng
(Hayo mathatha)
Hayo mathatha
(Hayo mathatha)
Hayo
Modimo aliteng

Modimo aliteng
Hayo mathatha
Hayo mathatha
(Hayo)
Modimo aliteng

Ngiyeza kuwe
Ngikunika uqobo lwami
Ngiyeza kuwe
Ngikunika uqobo lwami

Modimo aliteng
Hayo mathatha
Hayo mathatha
(Hayo)
Modimo aliteng